บาคาร่า UN: 2.3 พันล้านคนหิวรุนแรงหรือปานกลางในปี 2564

บาคาร่า UN: 2.3 พันล้านคนหิวรุนแรงหรือปานกลางในปี 2564

บาคาร่า ความหิวโหยของโลกเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยมีคนราว 2.3 พันล้านคนประสบปัญหาระดับปานกลางหรือรุนแรงในการได้รับอาหารเพียงพอ และนั่นคือก่อนสงครามยูเครน ซึ่งทำให้ราคาธัญพืช ปุ๋ย และพลังงานเพิ่มขึ้น ตามรายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

“สถานะของความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในโลก” วาดภาพที่น่าสยดสยองโดยอิงจากข้อมูลในปี 2564 

โดยกล่าวว่าสถิติ “ควรปัดเป่าข้อสงสัยที่หลงเหลืออยู่ว่าโลกกำลังถอยหลังในความพยายามที่จะยุติความหิวโหย ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และการขาดสารอาหารทั้งหมด แบบของมัน”

“หลักฐานล่าสุดที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนที่ไม่สามารถซื้ออาหารเพื่อสุขภาพได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 112 ล้านคนเป็นเกือบ 3.1 พันล้านคน ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของราคาอาหารอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด (โควิด-19)” หัวหน้า ของหน่วยงานสหประชาชาติทั้ง 5 แห่งที่เผยแพร่รายงานดังกล่าวในภายภาคหน้า

พวกเขาเตือนว่าสงครามในยูเครนซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 24 ก.พ.

 “กำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาธัญพืช ปุ๋ย และพลังงาน” ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ในเวลาเดียวกัน พวกเขากล่าวว่า เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ

ยูเครนและรัสเซียร่วมกันผลิตข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์เกือบหนึ่งในสามของโลก และน้ำมันดอกทานตะวันครึ่งหนึ่ง ขณะที่รัสเซียและพันธมิตรเบลารุสเป็นผู้ผลิตโปแตชอันดับ 2 และ 3 ของโลก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปุ๋ย

ตามรายงาน ความหิวโหยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และแคริบเบียนในปี 2564 แต่ในอัตราที่ช้ากว่าปี 2562 ถึง 2563

“ในปี 2564 ความหิวโหยส่งผลกระทบต่อผู้คน 278 ล้านคนในแอฟริกา 425 ล้านคนในเอเชีย และ 56.5 ล้านคนในละตินอเมริกาและแคริบเบียน” รายงานระบุ

เป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความยากจนและความอดอยากอย่างรุนแรงภายในปี 2573 

แต่รายงานระบุว่าการคาดการณ์ระบุว่า 8% ของประชากรโลก หรือเกือบ 670 ​​ล้านคน จะต้องเผชิญกับความหิวโหยในช่วงปลายทศวรรษนี้ นั่นคือจำนวนคนเท่ากับในปี 2558 เมื่อมีการนำเป้าหมายไปใช้

รายงานระบุว่าช่องว่างระหว่างเพศในความไม่มั่นคงด้านอาหารซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นกว้างยิ่งขึ้นไปอีกจากปี 2020 เป็น 2021

โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากความแตกต่างในวงกว้างในละตินอเมริกาและแคริบเบียนรวมถึงในเอเชีย โดยกล่าวว่า “ในปี 2564 ผู้หญิง 31.9% ในโลกมีความมั่นคงด้านอาหารในระดับปานกลางหรือรุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ชาย 27.6%”

รายงานระบุว่าในปี 2020 

ประมาณ 22% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หรือ 149 ล้านคน มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แคระแกรน ในขณะที่ 6.7% หรือ 45 ล้านคน ต้องทนทุกข์จากการสูญเสีย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการขาดสารอาหารที่อันตรายที่สุด อีกด้านหนึ่ง ระบุว่า 5.7% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือ 39 ล้านคนมีน้ำหนักเกิน

“เมื่อมองไปข้างหน้า ผลที่ได้มาจากการลดความชุกของภาวะแคระแกรนในเด็กลงได้หนึ่งในสามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีเด็กที่มีอาการแคระแกร็นน้อยลง 55 ล้านคน อยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์สามด้านของสภาพอากาศ ความขัดแย้ง และ การระบาดใหญ่ของ COVID-19” หัวหน้าหน่วยงานสหประชาชาติทั้งห้ากล่าว “หากปราศจากความพยายามอย่างเข้มข้น จำนวนเด็กที่ต้องสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น”

หัวหน้าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ โครงการอาหารโลก กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก 

และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร กล่าวว่า วิกฤตการณ์ทั้ง 3 ประการที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นนั้น จำเป็นต้องมี “การดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น” เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ด้วยการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2565 บาคาร่า / ผู้หญิง